ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԱՊՈԼ

Գավառի տարածքը ընդգրկում էր պատմական Աղբաբայի, Շորայելի և Փամբակի մահալների տարածքը։ Գավառի վարչական կենտրոնն էր Ադրբեջանի պատմական քաղաքը՝ Գյումրին։ Ռուսական կայսրության կողմից Շորեայելի մահալի գրավումից հետո, քաղաքը Ալեքսանդր 2-րդ կայսրի պատվին վերանվանվել է Ալեքսանդրոպոլ։ 1924 թվականինին քաղաքը կոչվել է Լենինական, իսկ 1990 թվանակից՝ Կումայրի։ 

Հայկական ԽՍՀ ստեղծումից հետո՝ 1930-ական թվականներին, այս տարածքում ստեղծվել են՝ Դուզքենդի (Ախուրյան), Աղինի (Անի), Գըզըլգոչի (Ղուկասյան), Մեծ Գարաքիլսայի (Կիրովական), Համամլիի (Սպիտակ) շրջանները։