ՆԱԽՉԸՎԱՆ

Նախչըվանի գավառը ստեղծվել էր Նախչըվանի խանության տարածքներում։ Գավառը հյուսիսից սահմանակից էր Շարուր-Դարալայազի գավառի, արևելքից՝ Ելիզավետպոլի նահանգի Զանգեզուրի գավառի, հարավից՝ Գաջարական Իրանի հետ։

Գավառի վարչական կենտրոնը Նախչըվան քաղաքն էր։