ՍՈՒՐՄԱԼԻ

Սյուրմելիի գավառը ստեղծվել է Իրավանի խանության երկու մահալների՝ Սյուրմելիի և Դերեքենդ-Փարչենիսի մահալների տարածքում։   

Գավառը հյուսիսից սահմանակից էր Իրավանի և Ուչքիլսայի գավառերին, արևմուտքում՝ Կարսի նահանգի, արևելքից՝ Գաջարական կայսրության, հարավում՝ Օսմանյան կայսրության հետ։ 1920 թվականի սեպտեմբերին տեղի ունեցած թուրք-հայկական պատերազմից հետո, Գյումրիի պայմանագրով գավառի ողջ տարածքը տրվել է Թուրքիային։ 

Գավառի տարածքը ընդգրկում է Թուրքիայի Հանրապետության Իգդիր նահանգի տարածքը։