ՈՒՉՔԻԼՍԱ (ԷՋՄԻԱԾԻՆ)

Ուչքիլսայի (Էջմիածին) գավառը ստեղծվել է Իրավանի խանության 6 մահալների՝ Թալինի, Սեյիդլի-Ախսախլիի, Աբարանի, Կարպիբասարի, Սարդարաբադի, Սաադլիի մահալների տարածքում։

Վաղարշաբադ վարչական կենտրոնով գավառը սահմանակից էր՝ Ալեքսանդրոպոլի, Նոր Բայազիդի, Իրավանի, Սուրմելիի գավառների և Թուրքիայի հետ։