ՇԱՐՈՒՐ-ԴԱՐԱԼԱՅԱԶ

Շարուր-Դարելայազի գավառը ստեղծվել էր Նախչըվանի խանության Դարալայազ մահալի և Իրավանի խանության Շարուրի մահալի տարածքում։ Վարչական կենտրոնը Բաշ Նորաշեն բնակավայրն էր։

Ադրբեջանում և Հայաստանում խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո, Շարուր-Դարալայազի գավառի Դարալայազի տարածքն ամբողջությամբ տրվել է Հայկական ԽՍՀ-ին։