SHARUR- DARALAYAZ

Şərur-Dərələyəz qəzası Naxçıvan xanlığının Dərələyəz mahalı və  İrəvan xanlığının Şərur mahalı  ərazisində təşkil olunmuşdu. İnzibati mərkəzi Baş Noraşen yaşayış məntəqəsi idi.

Azərbaycanda və Ermənistanda sovet hakimiyyətinin qurulmasından sonra Şərur-Dərələyəz qəzasının Dərələyəz sahəsi bütünlüklə Ermənistan SSR-ə verildi.