ՍՈՒՐՄԱԼԻ

Սյուրմելիի մահալը գտնվում էր Արազ գետի աջ ափին, Իրավանի խանության հարավային վերջնամասում։ Այս մահալը հյուսիսից և հյուսիս-արևելքից ու արևելքից սահմանակից էր՝ Արազ գետով, հարավից՝ Բայազիդի փաշայությունից նրան բաժանող Աղրըդաղի լեռնաշղթային և Մակուին, իսկ արևմուտքից՝ Դերեքենդ-Փարչենիսի մահալին։ Մահալը ներառում էր՝ Բայազիդի սահմանից սկսած Աղրըդաղի լեռնաշղթայի բոլոր հյուսիսային լանջերը։ Մահալի գյուղերը ոռոգվում էին Արազ գետից հանված ջրանցքներով։ Մահալի գլխավոր կենտրոնը Իգդիր բնակավայրն էր։ Ամբողջ մահալը բաղկացած էր 78 գյուղերից։ Նրանցից 28-ը ավերվել էին պատերազմների արդյունքում։

Ցարական Ռուսաստանի գրավումից հետո, այս տարածքը միացվել է Դերեքենդ-Փարչենիսի մահալին և Իրավանի նահանգի կազմում ստեղծվել է Սուրմալուի գավառը։

1920 թվականին թուրքական բանակը Քյազըմ Գարաբքիր փաշայի ղեկավարությամբ ազատագրեց Իգդիրն ու նրա շրջակա տարածքները։ 1920 թվականի նոյեմբերից հետո, Արազ գետն ընդունվեց որպես սահման։ 1921 թվականին ԽՍՀՄ-ի և Թուրքիայի միջև կնքված Կարսի պայմանագրի պայմանների համաձայն՝ Իգդիրի շրջակայքի տարածքները մնացին Թուրքիային, իսկ Իրավանը և շրջակա տարածքները՝ Հայաստանին։