IRAVAN

İrəvan qəzası İrəvan şəhəri, Zəngibasar, Vedibasar və Gərnibasar mahallarını və Qırxbulaq mahalının bir hissəsini əhatə edirdi.

Qəzanın  inzibati mərkəzi  İrəvan şəhərində yerləşirdi.